Просмотров: 1313
03 Июнь 2011 года
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.05.2011 м. Київ №1412/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.05.2011 за № 632/19370
Про затвердження Змін до Порядку
видачі свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю
Відповідно до статті 11 Закону України «Про нотаріат», наказу Міністерства юстиції України від 08.04.2011 № 367/к «Про затвердження структури та чисельності працівників центрального апарату Міністерства юстиції» та з метою удосконалення процесу видачі свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.06.2009 № 1107/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.06.2009 за № 565/16581 (із змінами), що додаються.
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.
МіністрОлександр ЛавриновичЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
24.05.2011 № 1412/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.05.2011 за № 632/19370
Зміни до Порядку
видачі свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю
1.1. У пункті 4:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії нотаріату при управлінні юстиції або рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату (долучається до документів Управлінням нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (далі - Управління)»;
в абзаці дев’ятому слова «ксерокопія паспорта відповідних сторінок» замінити словами «фотокопія відповідних сторінок паспорта».
1.2. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою особою управління юстиції або Міністерства юстиції України або в іншому порядку, встановленому чинним законодавством України».
1.3. Абзац другий пункту 6 після слова «особисто» доповнити словами «або надсилаються».
1.4. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції:
«Висновок підписується виконавцем, начальником відповідного відділу або особою, яка виконує його обов’язки, погоджується заступником директора департаменту - начальником Управління і затверджується директором Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (далі - Департамент)».
1.5. Абзац другий пункту 11 викласти в такій редакції:
«У випадках видачі свідоцтва на підставі подання управління юстиції свідоцтво надсилається до відповідного управління юстиції рекомендованим листом в дводенний строк з дня прийняття рішення про видачу свідоцтва. У разі видачі свідоцтва на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату свідоцтво видається особисто заявнику або його представнику за довіреністю або надсилається заявнику рекомендованим листом в дводенний строк з дня прийняття рішення про видачу свідоцтва. Про надіслання або видачу свідоцтва у графу 7 Журналу заноситься відповідний запис».
1.6. В абзаці четвертому пункту 15 слова «ксерокопія паспорта відповідних сторінок» замінити словами «фотокопія відповідних сторінок паспорта».
1.7. Абзац перший пункту 18 після слова «приймається» доповнити словами «у разі невідповідності поданих документів законодавству та».
1.8. Пункт 19 викласти в такій редакції:
«19. У випадках, передбачених пунктом 18 цього Порядку, готується висновок про відмову у видачі свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про відмову у видачі такого свідоцтва.
Висновок підписується виконавцем, начальником відповідного відділу або особою, яка виконує його обов’язки, погоджується заступником директора департаменту - начальником Управління і затверджується директором Департаменту.
Наказ про відмову у видачі свідоцтва підписується Міністром юстиції України.
Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва надсилається до відповідного управління юстиції або заявникові із супровідним листом за підписом директора Департаменту в дводенний строк після прийняття рішення про відмову у видачі свідоцтва.
Рішення про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржене в суді у порядку адміністративного судочинства».
Директор Департаменту нотаріату,
банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
 
 
Минюст уточнил порядок оповещения будущих нотариусов о результатах экзамена
Разработан новый порядок выдачи свидетельства нотариуса
Нотариусам разрешили заниматься госрегистрацией прав на недвижимость
Принят Закон, устанавливающий новые требования к нотариусу и его помощнику
Правительство упростило порядок регистрации недвижимого имущества
Опубликовано заключение ВСУ об определении срока для принятия наследства
Все новости

Вход

 
 
  Забыли пароль?
Регистрация на сайте