Просмотров: 19536
24 Март 2011 года

ОПОДАТКУВАННЯ   АДВОКАТІВ, ЯК САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА АДВОКАТСЬКИХ    ОБ’ЄДНАНЬ.

Загальні положення.

         З 01 січня 2011 року основними нормативними актами, що регулюють питання  оподаткування та загальнообов’язкового соціального страхування юридичних та фізичних осіб є Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – ПКУ) та Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010г. (далі – Закон про ЕВСС).

Для кращого розуміння питань, що стосуються оподаткування адвокатів, як самозайнятих осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність та адвокатських об’єднань, перш за все необхідно правильно встановити їх статус в якості платників податків. При цьому необхідно наголосити, що такий статус платника податку (як адвокатського об’єднання, так і адвоката) у порівнянні з податковим законодавством, що діяло до набрання чинності Податкового кодексу України, не змінився.

Статтею 1 Закону України "Про адвокатуру" від 19.12.1992р. № 2887-ХІІ, визначено, що адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу.

Відповідно до ст. 4 Закону України "Про адвокатуру", адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання.

     Згідно із статтею 42 Господарського кодексу України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до статті 52 Господарського кодексу України некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комунального секторів економіки в галузях (видах діяльності), в яких відповідно до статті 12 цього Кодексу забороняється підприємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування. Некомерційна господарська діяльність може здійснюватися також іншими суб'єктами господарювання, яким здійснення господарської діяльності у формі підприємництва забороняється законом. Не можуть здійснювати некомерційну господарську діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.

Згідно з наданим Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України роз'ясненням від 21.03.2008 N V/3-71, адвокатська діяльність не є господарською і, зокрема, підприємницькою у значенні ст. 3 Господарського кодексу України, а адвокат не є суб'єктом господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність.

Тобто, враховуючи вищесказане, адвокат та адвокатське об'єднання не займаються підприємницькою діяльністю і, отже, не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Таким чином,  адвокатське об’єднання є юридичною особою – професійною організацією адвокатів, яка не займається підприємницькою діяльністю, метою якого є захист прав, свобод та представлення законних інтересів громадян, задоволення потреб в кваліфікованій правовій допомозі, адвокатській діяльності, надання іншої юридичної допомоги і т.ін.

Виходячи з того, що адвокатське об’єднання здійснює некомерційне господарювання, воно повинно бути зареєстровано в органах податкової служби як  неприбуткова організація.

Враховуючи те, що адвокат не здійснює підприємницьку діяльність, він повинен зареєструватися  в органах податкової служби як самозайнята особа, що здійснює незалежну професійну діяльність.

Читать документ полностью

 
 

Вход

 
 
  Забыли пароль?
Регистрация на сайте