Просмотров: 896
06 Июль 2013 года

ПРОЕКТ

вноситься народним

депутатом України

Канівцем О. Л.

(посв. № 350)

 

Закон УкраЇни

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо реалізації професійних прав адвокатів)

_______________________________

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (№ 5076-VI, 05.07.2012):

 

абзац 1 частини 2 статті 24 викласти у такій редакції:

“2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім таємної або службової інформації і копій документів, в яких міститься таємна або службова інформація.”

 

частину 3 статті 24 викласти у такій редакції:

         “3. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні таємної або службової інформації.”

 

         2. В Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ВВР, 2004, N 51, ст.553 з наступними змінами):

 

 частину 3 статті 28 викласти у наступній редакції:

“3. Інформаційну довідку з Державного реєстру прав на підставі письмового запиту мають право отримувати суд, адвокат, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи державної податкової служби, органи Служби безпеки України та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.”

 

 

II. Прикінцеві положення

  1. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46817

 
 

Вход

 
 
  Забыли пароль?
Регистрация на сайте