Просмотров: 2822
06 Январь 2013 года

Сегодня на официальном сайте ВККА Украины, на котором до сих пор размещен наиболее полный реестр адвокатов, была опубликована статья Владимира Высоцкого.

Экс-председатель ВККА и председатель Совета адвокатов Украины обращает внимание на противоправные действия группы адвокатов под руководством Лидии Изовитовой, которые обьявив себя руководителями органов адвокатского самоуправления Украины, пытаются навязать адвокатам свою трактовку Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

В частности в обращении идет речь о распоряжении предоставлять данные непосредственно в так называемый «Совет адвокатов».

Владимир Высоцкий рекомендует предоставлять информацию в региональные советы адвокатов, как того требует закон.

Приводим обращение полностью:

Головам рад адвокатів регіонів 

 Головам кваліфікаційно-дисциплінарних

комісій адвокатури

 Членам Ради адвокатів України

 Членам Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної

   комісії адвокатури

 Шановні коллеги!

 

В звязку із повідомленнями, які з¢явилися на сайті за адресою: http://www.unba.org.ua/news/40074/, на сайті газети «Юридическая практика» за адресою: http://yurpractika.com/news.php?id=0034846, щодо початку функціонування Єдиного реєстру адвокатів України та надання адвокатами відомостей, звертаємо увагу на наступне.

Відповідно до вказаного повідомлення, Рада адвокатів України повідомляє про початок  функціонування із 16 січня 2013 року Єдиного реєстру адвокатів України. Для внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України адвокати зобов’язані до 10 січня 2013 року надати певну інформацію (прізвище, ім`я та по батькові адвоката;  номер і дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дату прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, із найменуванням  органу, яким  воно прийнято тощо). До моменту реєстрації усіх рад адвокатів регіонів адвокати надсилають зазначену інформацію поштою Раді адвокатів України, направивши вказані вище відомості за адресою: Національна асоціація адвокатів України, Рада адвокатів України, Кловський узвіз, 7 літ А, офіс 6, м. Київ,  01021.

Водночас, згідно зі статтею 44 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську діяльність» одним із завдань адвокатського самоврядування є забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України.

Відповідно до п.1 Розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» положення статей 14, 14151731-33354447485051545557-60 цього Закону щодо Єдиного реєстру адвокатів України вводяться в дію з дня повідомлення Радою адвокатів України на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України про початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України, але не пізніше п’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 30 вересня 1999 року № 1240 «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» запроваджено в Україні  Єдиний  реєстр адвокатів,  ведення  якого  здійснює  Вища  кваліфікаційна комісія адвокатури.

Крім того, відповідно до п. 3 Указу Президента «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 31.10.2012 року № 620/2012 вищевказана стаття Указу  «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» втрачає чинність з дня введення в дію положень статей 14, 15, 17, 31-33, 35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57-60 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо Єдиного реєстру адвокатів України.

Таким чином, до введення в дію положень статей Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо Єдиного реєстру адвокатів України, тобто, з дня повідомлення Радою адвокатів України на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України про початок функціонування Єдиного реєстру адвокатів України, але не пізніше п’яти місяців з дня набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ведення ЄРАУ здійснює ВККА при КМУ.

Відповідно до статті 17 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.

До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові адвоката;

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку;

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

6) інші відомості, передбачені цим Законом.

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката, до Єдиного реєстру адвокатів України вноситьcя лише одна адреса робочого місця адвоката.

Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, встановлених вказаним вище Законом.

Згідно зі статтею 48 Закону України «Про  адвокатуру та адвокатську діяльність» Рада адвокатів регіону забезпечує у встановленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України.

З огляду на вказане, внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України забезпечується Радами адвокатів регіонів. Також,  відповідно до ст.ст. 10, 11, 12 зазначеного Закону, рада адвокатів регіону приймає рішення про видачу особі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, перед радою адвокатів регіону особа складає присягу адвоката та саме рада адвокатів регіону видає свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката.

Як зазначено у вищезазначеному повідомленні, до моменту реєстрації усіх рад адвокатів регіонів адвокати надсилають зазначену інформацію поштою «Раді адвокатів України».

Проте, відповідно до п. 6 Розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ради адвокатів регіонів, сформовані відповідно до цього Закону, проводять свої перші засідання не пізніше, ніж через десять днів з дня формування їх складу і набувають відповідних повноважень.

Тому, з метою виконання вищевказаних вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» пропонуємо надавати передбачені статтею 17 вказаного Закону відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця.

Враховуючи  вимоги ч.ч.3,5 ст. 17 Закону , з метою захисту законних прав та інтересів адвокатів, пропонується наступний порядок дій.

 Приклад:

1.Адвокат Іванов І.І., який    внесений до ЄРАУ станом на 15.08.2012 року (новий Закон набрав чинності) повинен надати відомості, що підлягають внесенню до ЄРАУ до ради адвокатів регіону не пізніше 18.01.2013 року. Такі відомості Іванов І.І. надає краще в електронному та письмовому вигляді до ради адвокатів регіону, наприклад, АРК.

2. Ради адвокатів регіонів мають сформувати нові реєстри (з врахуванням відомостей, які надійшли від адвокатів) та вирішити питання їх включення до ЄРАУ.

 Примітка.

В порядку додаткової інформації: 08.01.2013 року в адміністративні суди будуть подані позови щодо рішень «Ради адвокатів України» від 17.12.2012 року.

  З повагою,

Голова ВККА при КМУ

VI скликання, адвокат                                                                   В.І. Висоцький

  
Появятся ли новые лица в ВКДКА или кто предает адвокатуру Севастополя?
Министерство адвокатуры расширяется. Украинскими адвокатами будет руководит еще один госслужащий
664 адвоката Хмельницької області позбавили права обирати та бути обраними до органів адвокатського самоврядування
«Этот год будет для адвокатов революционным». Слова и дела «революционеров»
Инициативная группа адвокатов призвала коллег Хмельницкой области высказать свое мнение по поводу искусственного разделения адвокатов на угодных и неугодных
Представители Европейского союза адвокатов призвали руководство НААУ провести новый Учредительный съезд украинских адвокатов
Все новости

Вход

 
 
  Забыли пароль?
Регистрация на сайте