Просмотров: 1338
20 Октябрь 2011 года

Сегодня Высшая квалификационная комиссия адвокатуры при Кабинете Министров Украины обнародовала «Обращение Всеукраинского адвокатского форума относительно основных концептуальных начал реформирования адвокатуры Украины».

Напомним, документ был поддержан «примерно тремя тысячами адвокатов», большинство из которых представляют традиционную адвокатуру, на Всеукраинском адвокатском форуме 18 сентября с.г.

ЗВЕРНЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АДВОКАТСЬКОГО ФОРУМУ

ЩОДО ОСНОВНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД

РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

м. Київ                                                                          18 вересня 2011 року

 

Організатори: Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури, Всеукраїнська громадська організація «Спілка адвокатів України», Всеукраїнська громадська організація «Союз юристів України», Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України».

 

Педставництво: біля 3000 адвокатів з 27 регіонів України, представники організаторів, народні депутати України, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представник Спільної програми Ради Європи та Європейського Союзу «Прозорість та ефективність судової системи України», представники Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права» (ABA/ROLI-Україна) тощо.

18 вересня 2011 року в приміщенні Національного палацу мистецтв «Україна» відбувся І Всеукраїнський адвокатський форум, присвячений проблемам реформування адвокатури України, зокрема, розробці узгоджених правових позицій адвокатури щодо концептуальних засад реформування адвокатури та визначення одного з двох існуючих законопроектів «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (один з яких розроблений робочою групою, створеною Вищою кваліфікаційною комісію адвокатури за участю регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, представників Спілки адвокатів України, Союзу юристів України, Асоціації адвокатів України тощо; другий – скерований на зовнішню експертну оцінку Венеціанської комісії С.Головатим) в якості базового для вироблення кінцевого варіанту даного Закону.

Під час форуму обговорювалися нинішній стан адвокатури України та законодавчі ініціативи щодо її регулювання.

В обговоренні взяли участь адвокати регіонів, представники Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Всеукраїнських громадських організацій адвокатів, народні депутати України, міжнародні експерти.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ ВІДЗНАЧАЮТЬ наступне:

Нація може бути сильною лише тоді, коли працюють її демократичні інститути. Знаковим є те, що саме цими днями Україна проголосила про готовність до втілення актуального, амбітного і широкомасштабного Плану дій для України Ради Європи, скерованого на ефективну й стрімку євроінтеграцію України, плану, де реальне утвердження верховенства права та захист прав і свобод людини займають місце головних стратегічних завдань, а також робиться наголос на необхідності розвитку та всемірного укріплення головних інститутів громадянського суспільства.

Важливість реформування та зміцнення адвокатури як єдиного фахового правозахисного інституту суспільства, посилення захисту прав людини й ефективного реформування судової системи, а в широкому сенсі – утвердження верховенства права, визнається  всім європейським загалом незаперечною необхідністю.

Проте стан адвокатури в Україні, так само як і проблеми, які виникають при її реформуванні, викликають у адвокатської спільноти обґрунтоване занепокоєння.

Саме тому сьогодні біля трьох тисяч адвокатів з усіх регіонів України (фактично більш як одна десята адвокатського корпусу України, який представлений нині  28 137 особами, що безпосередньо здійснюють адвокатську діяльність) зібрались для того, щоб висловити й донести до державних діячів України консолідовану думку адвокатського корпусу щодо шляхів реформування адвокатури, які насправді відповідатимуть проблемам та викликам, притаманним правовому полю саме України і водночас узгоджуватимуться із загальноприйнятими в Європі основним засадам організації та  діяльності адвокатури.

Учасники Форуму – від імені своїх колег  висловлюють стурбованість умовами, в яких сьогодні опинилась адвокатура, що перешкоджає належному виконанню нею високої конституційної місії фахового правозахисту. Зокрема, всеукраїнське адвокатське зібрання звертає увагу на безпідставне фактичне віднесення адвокатської професії до  підприємницької діяльності, й, відповідно  надмірне оподаткування адвокатури, що в кінцевому випадку негативно позначається на рівні доступності правової допомоги адвоката для громадян. Адвокатура завжди з гідністю несла обов’язок з надання безоплатної правової допомоги та здійснення захисту за призначенням. Проте сумарна кількість відповідних фінансових обтяжень в поєднанні  ще й з негативною практикою виселень адвокатських об’єднань з приміщень, де здійснюється адвокатська діяльність, відсутністю умов для здійснення адвокатом його функцій в суді, ігнорування адвокатських запитів, створення штучних перешкод для необмеженого спілкування адвоката з клієнтом, безпідставного не допуску до здійснення захисту або усунення від такого, масового порушення професійних прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, кримінального або адміністративного переслідування адвокатів у зв’язку з їх професійною діяльністю призводить до відтоку кваліфікованих кадрів з адвокатури та зниження її правозахисного потенціалу.

Проблему масового порушення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності було визнано на державному рівні (Указом Президента «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури») ще у 1999 році. Проте сьогодення демонструє подальше загострення цієї проблеми. Втручання у вільне та незалежне здійснення правомірної адвокатської діяльності має бути викорінено, зокрема, через притягнення до суворої кримінальної відповідальності винних посадових осіб правоохоронних органів.

Подолання цих та інших нагальних проблем адвокатури вимагає законодавчого зміцнення та реформування інституту адвокатури. Проте, на жаль, цей процес відбувається без урахування думок та напрацювань самої адвокатської спільноти.

Так, поза увагою залишається доробок робочої групи, створеної Вищою кваліфікаційною комісію адвокатури за участю регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, представників Спілки адвокатів України, Союзу юристів України, Асоціації адвокатів України тощо.

Цією групою було розроблено Проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на основі концептуальних засад, які були затверджені, зокрема, ІV та V З’їздами адвокатів України, З’їздами Спілки адвокатів України, міжрегіональними конференціями адвокатів України, Міжнародною конференцією за участі ССВЕ, а також широко обговорювались на інших заходах і отримали підтримку широкого адвокатського загалу.

В той же час безпідставно отримують державну підтримку ініційовані народними депутатами законопроекти з того ж предмету, які в істотних питаннях нездатні створити належні законодавчі умови для ефективного функціонування адвокатури.

Так, за ініціативи Державної комісії з розвитку демократії та утвердження верховенства права предметом міжнародної експертної оцінки став законопроект, який частково дублює «адвокатський» законопроект, але штучно привносить в нього положення, що здатні позбавити самоврядування адвокатури його демократичної природи, змінити сутність адвокатської професії з правозахисної на підприємницьку, суттєво применшити фаховий рівень адвокатури України. Водночас, цьому законопроекту бракує адресної уваги до неврегульованості соціальних, податкових, пенсійних прав адвокатів та інших суттєвих проблем адвокатури.

Виходячи з наведеного, Всеукраїнський адвокатський форум наполягає на тому, щоб процес прийняття вищезгаданого закону відбувався прозоро, із залученням адвокатської спільноти й на базі вказаного «адвокатського» законопроекту (текст  додається), який більш реалістично відповідає викликам сьогодення.

Адвокати звертаються з проханням скерувати цей проект Робочої групи для експертної оцінки до Ради Європи та Венеціанської комісії – інституцій, які здійснювали експертну оцінку інших відповідних законопроектів.

Учасники Форуму певні, що процес оновлення законодавства про адвокатуру має не тільки відповідати європейським стандартам, а й відображати шляхи вирішення реальних проблем української адвокатури.

УЧАСНИКИ ФОРУМУ НАПОЛЯГАЮТЬ на врахуванні в процесі оновлення законодавства про адвокатуру наступних концептуальних засад:

1. Закріплення на законодавчому рівні створення в Україні незалежної самоврядної професійної Асоціації адвокатів України, яка об’єднає всіх адвокатів України й разом з її регіональними структурами (асоціаціями) стане формою самоорганізації адвокатури для здійснення адвокатського самоврядування з метою: посилення незалежності адвокатури, сприяння належному виконанню нею  конституційних завдань, захисту професійних прав адвокатів, створення умов для ефективного виконання адвокатами професійних обов’язків, розширення можливостей корпоративного впливу адвокатури на стан фахового правозахисту в країні, представництва адвокатів у відносинах з державними органами та органами місцевого самоврядування, забезпечення залучення адвокатури до законотворчого процесу.

2. Формування адвокатського самоврядування «знизу доверху», створення асоціацій адвокатів в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, вищими органами яких мають стати відповідні регіональні збори адвокатів, що обиратимуть виконавчі органи – ради регіональних асоціацій адвокатів – та делегатів на вищий орган Національної асоціації адвокатів – З’їзд адвокатів України, який обиратиме виконавчий орган – Раду Національної асоціації адвокатів України.

3. Побудови схеми реального самоврядування адвокатів на засадах рівності прав всіх адвокатів; забезпечення для всіх адвокатів можливості брати участь у самоврядуванні адвокатури; поваги до права кожного адвоката бути завчасно повідомленим про загальні збори та З’їзд адвокатів України, їх порядок денний, проекти рішень, які мають ними прийматись для реального здійснення права адвоката брати участь у прийнятті відповідних рішень, обирати делегатів З’їзду адвокатів України та органи самоврядування регіонального рівня (й бути обраними до них); виборів делегатів та виконавчих органів адвокатського самоврядування таємним голосуванням, яке забезпечує свободу волевиявлення кожного адвоката; віднесення всіх рішень загальнообов’язкового характеру, зокрема про розмір членських внесків, до виключної компетенції органів безпосереднього самоврядування – загальних зборів адвокатів регіону та/або З’їзду адвокатів України; законодавчого закріплення положення про нікчемність рішень виконавчих органів адвокатського самоврядування, які суперечать рішенням загальних зборів, чи З’їзду адвокатів України, або які створюють умови для втручання в незалежність адвоката при здійсненні ним його професійних обов’язків у конкретних справах чи щодо конкретних осіб, або обмежують професійні чи соціальні права адвоката та гарантії адвокатської діяльності.

4. Забезпечення в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» належних умов для здійснення правомірної адвокатської діяльності через розширення спектру професійних прав адвокатів (зокрема, в частині надання можливості адвокату здійснювати збір доказів) та гарантій здійснення адвокатської діяльності (зокрема, розширення меж та правових інструментів збереження адвокатської таємниці).

5. Закріплення в законопроекті «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» норми про особливості соціального та пенсійного забезпечення адвокатів на рівні не нижче гарантованого чинним законодавством для суддів з подальшим розвитком цього положення у відповідних законах.

6. Запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності осіб, які свідомо перешкоджають виконанню адвокатом його фахових обов’язків, і внесення відповідних змін та доповнень до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

7. Запровадження на законодавчому рівні положень щодо здійснення захисту в судах та на досудовому слідстві прав, свобод та законних інтересів фізичних осіб та представництва в судах фізичних та юридичних осіб постійно на професійній основі лише адвокатами.

8. Модифікації чинних та запровадження нових організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності.  При цьому учасники форуму не підтримують ідею запровадження такої організаційно-правової форми адвокатської діяльності, як господарське (підприємницьке) товариство та можливості праці одного адвоката на іншого на умовах договору найму, оскільки це призводить до зміни статусу адвокатської діяльності на підприємницьку, нівелює її  високу соціальну мету, визначену на рівні Конституції, та може негативно позначитись на свободі й незалежності адвокатів при здійсненні професійної  правозахисної діяльності.

9. Відображення в тексті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особливостей оподаткування адвокатів, з одночасним внесенням відповідних змін і доповнень до Податкового кодексу України; встановлення пільгового режиму оподаткування адвокатської діяльності.

10. Визначення на законодавчому рівні, зокрема, в новому Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (та шляхом внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу») особливостей надання адвокатами безоплатної правової допомоги і обов’язково права на безпосереднє надання такої допомоги адвокатами без створення за рахунок бюджету відповідних центрів (передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»), які можуть перетворитись на засіб посягання на незалежність адвокатської діяльності.

11. Вирішення проблеми існування в Україні двох паралельних юридичних професій: адвокатської та юридичного підприємництва; за умови уніфікації цих професій – здійснення такої не шляхом механічного приєднання юристів-підприємців до адвокатури без складання кваліфікаційних іспитів, як це пропонується в деяких проектах Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», а на засадах визначення спеціальних форм перевірки кваліфікації осіб, які бажають набути статус адвоката, що мають бути визначені в окремому Законі України про уніфікацію зазначених професій. Цим же законом доцільно поширити загальні етичні правила поведінки, обов’язкові для адвокатів, на всіх осіб, які матимуть право надавати правову допомогу, здійснювати захист та представництво.

12. Запровадження в Законі України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» інституту стажування для осіб, які мають бажання скласти кваліфікаційні іспити та отримати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, в якості необхідної та обов’язкової умови допуску до професії адвоката, а також запровадження інституту підвищення кваліфікації адвокатів.

13. Єдності професії адвоката, кваліфікаційних та деонтологічних вимог до осіб, які здійснюють адвокатську діяльність, а відтак необхідності з прийняттям нового Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на законодавчому рівні виключити можливість так званого «юридичного підприємництва» та будь-якої іншої можливості надавати правову допомогу, здійснювати захист та представництво не в спосіб, визначений Конституцією України.

Всеукраїнський адвокатський форум наголошує на необхідності реформування інституту адвокатури, прийняття нового Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в редакції, яка враховує вищенаведені концептуальні засади, вироблені адвокатурою, та закликає суб’єктів законодавчої ініціативи прийняти до уваги напрацювання адвокатури України, втілені у законопроекті «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», розробленому, як зазначалось, робочою групою за участю членів ВККА, голів регіональних КДКА, представників громадських адвокатських організацій.

Цей законопроект повною мірою відображає ініціативи адвокатури, які напрацьовані протягом 20 років її існування в незалежній Україні, та містить життєпридатні адресні реалістичні відповіді на нагальні питання реформування адвокатури.

Прийняття законопроекту, розробленого робочою групою за участю членів ВККА, голів регіональних КДКА, представників громадських адвокатських організацій, сприятиме ефективному виконанню Україною зобов’язань перед Радою Європи щодо зміцнення професії адвоката й водночас стане вагомим кроком на шляху підвищення якості та рівня доступності фахового правозахисту для громадян України.

Зважаючи на те, що вирішення зазначених вище питань значною мірою залежить від вищого законодавчого органу – Верховної Ради України, Форум  вважає за необхідне направити відповідне звернення до Верховної ради України, а також до суб’єктів законодавчої ініціативи – Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України.

 

За дорученням Всеукраїнського

адвокатського Форуму

Голова оргкомітету Всеукраїнського

адвокатського форуму

Голова Вищої кваліфікаційної

комісії адвокатури

при Кабінеті Міністрів України                                                 Висоцький В.І.

 


 
Появятся ли новые лица в ВКДКА или кто предает адвокатуру Севастополя?
Министерство адвокатуры расширяется. Украинскими адвокатами будет руководит еще один госслужащий
664 адвоката Хмельницької області позбавили права обирати та бути обраними до органів адвокатського самоврядування
«Этот год будет для адвокатов революционным». Слова и дела «революционеров»
Инициативная группа адвокатов призвала коллег Хмельницкой области высказать свое мнение по поводу искусственного разделения адвокатов на угодных и неугодных
Представители Европейского союза адвокатов призвали руководство НААУ провести новый Учредительный съезд украинских адвокатов
Все новости

Вход

 
 
  Забыли пароль?
Регистрация на сайте